FROM IDEA
TO PRODUCTION

What can we offer you?

To meet the demands we have, we have a well-experienced team of young professionals who guarantee the highest level of services.

For us, quality counts

Our goal is to create new, innovative plastic products, from design to execution. To meet our requirements we have a well-experienced team of young professionals, guaranteeing you the highest level of services.

Oznaczenie w alfabecie Braille’a

W wyniku projektu prowadzonego w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich firma Maxform wdrożyła innowacyjną technologię produkcji opakowań termoformowanych z oznaczeniem w alfabecie Braille’a.

Każdy produkt możemy dla Państwa wykonać może zostać wzbogacony o dodatkowe oznakowanie. Wierzymy, że będzie to stanowiło istotny wpływ na atrakcyjność końcowego produktu.

Zapraszamy do składania zapytań na produkty z trwałym oznaczeniem dla osób niewidomych i niedowidzących. 

(c) 2022 MaxForm. Wszystkie prawa zastrzeżone.