Termoformowanie

Termoformowanie jest procesem kształtowania przedmiotów.

Wykonujemy termoformowanie tworzyw sztucznych. Termoformowanie jest procesem kształtowania przedmiotów z materiałów polimerowych takich jak:

Proces polega na podgrzaniu materiału w postaci płyt lub folii do stanu w którym osiąga on plastyczność a następnie formowaniu go do żądanego kształtu przy pomocy ciśnienia lub podciśnienia.

Termoformowanie można podzielić na 4 rodzaje ze względu na grubość zastosowanego materiału:

 • Folie cienkie do grubości 0,25mm,
 • Folie małej grubości od 0,25mm do 1,5mm,
 • Płyty cienkie od 1,5mm do 3mm,
 • Płyty grube od 3mm do 13mm.

Proces termoformowania można opisać w czterech podstawowych krokach:

 1. Montaż materiału na formie,
 2. Grzanie surowca do uzyskania plastyczności,
 3. Formowanie próżniowe lub ciśnieniowe,
 4. Studzenie .

W zależności od rodzaju produktu, który ma zostać wykonany metodą termoformowania można zastosować 2 techniki:

 • Formowanie negatywowe

W tym przypadku materiał znajduje się na górnej części wklęsłej formy. Po podgrzaniu do żądanej temperatury następuje proces wtłaczania elastycznego materiału we wklęsłe gniazdo formy.

 • Formowanie pozytywowe

Różnica pomiędzy rodzajami termoformowania wynika w głównej mierze z kształtu formy użytej w procesie. Przy formowaniu pozytywowym forma powinna być wypukła, a materiał po ogrzaniu zostaje obciągnięty na formie.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Termoformowanie próżniowe

Formowanie próżniowe jest procesem polegającym na ogrzaniu tworzywa do temperatury pozwalającej na uzyskanie stanu wysokiej elastyczności i nadaniu mu kształtu za pomocą formy przy użyciu różnicy ciśnień, powstałej dzięki wytworzonej próżni oraz ciśnieniu między folią lub płytą a formą. Często praktykowane jest również użycie specjalistycznych stempli pozwalających na tłoczenie skomplikowanych kształtów.
Najczęstsze zastosowanie tej metody formowania to otrzymywanie wyrobów cienkościennych o dużej powierzchni z polistyrenu PS, ABS, PVC, PMMA, PE, czy PP. Wyroby produkowane tą techniką to w przeważającej większości opakowania, w formie wszelkiego rodzaju pojemników otwartych, z reguły dzielonych w płaszczyźnie największego przekroju.

Z najważniejszych zalet formowania próżniowego wymienić można:

 • możliwość wytwarzania produktów o stosunkowo małej grubości ścianek i o dużych gabarytach,
 • niski koszt form, co otwiera nowe możliwości w produkcji nisko i średnioseryjnej,
 • możliwość stosowania form wielogniazdowych, zwiększających wydajność produkcji,
 • swoboda wyboru surowca do formowania.

Termoformowanie pozytywowe

Przy danej metodzie stosowane są wypukłe stemple, na które następnie naciągany jest materiał.
W porównaniu z metodą negatywową możemy uzyskać korzystniejszy rozkład grubości materiału na ścianach produktu.

Termoformowanie negatywowe

Odwrotnie niż przy poprzedniej metodzie stosuje się wklęsłą formę, w która następnie wtłacza sie materiał. Powietrze znajdujące się pomiędzy tworzywem a powierzchnią formy, po ogrzaniu tworzywa zostaje wyssane przez kanały wskutek czego ciśnienie atmosferyczne wtłacza materiał do formy.

Na czym polega termoformowanie

Termoformowanie to proces produkcyjny, w którym arkusz tworzywa sztucznego jest podgrzewany do temperatury umożliwiającej formowanie, formowany w formie do określonego kształtu i przycinany w celu uzyskania produktu użytkowego. Proces ten jest często wykorzystywany do produkcji opakowań i produktów konsumenckich. Surowcem do termoformowania jest zwykle arkusz lub folia z tworzywa sztucznego. Temperatura formowania plastycznego zależy od rodzaju stosowanego tworzywa sztucznego, ale na ogół mieści się w zakresie 150-250 stopni Fahrenheita. Po podgrzaniu tworzywa sztucznego jest ono umieszczane w formie, która nadaje mu pożądany kształt. Po schłodzeniu i stwardnieniu tworzywa wyjmuje się je z formy i przycina, aby usunąć nadmiar materiału.

(c) 2022 MaxForm. Wszystkie prawa zastrzeżone. Obsługa: tdutkowski.com